Senex, yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedefleyen disiplinler arası süreli bir yayın organıdır.

Senex, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları, araştırmacılar ve araştırmaya dayalı çalışmaların bulgularını kullananlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi; güncel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması; özgün bilimsel çalışmaların, sosyal politikaların, iyi uygulamaların ve faydalı modellerin ilgililere sunulması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Makale çağrıları

 

Makale Çağrısı 1

 

 

Makale Çağrısı 2