Ezgi Uyral

Geliş Tarihi: 10 Haziran 2017 | Kabul Tarihi: 18 Temmuz 2017

Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2017

doi: 10.24876/senex.2017.2

Künye: Uyral, E. (2017). Sporcularda Emeklilik Dönemini Etkileyen Faktörler: Emeklilik mi? Boşluk mu? Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 1, s.20-32.

Özet

Profesyonel olarak spor yapan bireyler genelde yeni hobiler ve aktiviteler öğrenme imkânına ya da bu tarz aktivitelere ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu nedenle branşlarına göre değişse de yaşamlarının erken evresinde profesyonel sporu bırakmak zorunda kalan bireyler, genellikle orta yaş dönemlerine denk gelen evrede topluma adapte olamamakta ve dezavantajlı konuma düşmektedirler. Çoğunlukla bireyler emeklilik dönemine hazırlıksız girmektedirler. Bu nedenle emeklilik süreci ve özellikle de ilk emeklilik yılı zor bir dönemdir. Sporcularda ise bu süreç daha zorlu bir dönemi işaret etmektedir. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, yayınlanan makaleler ve haberlerde profesyonel sporcuların, gönüllü ya da gönülsüz olarak emekliliğe geçiş sürecinin zor ve travmatik bir durum halini aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmalara göre profesyonel sporcular, bu süreçte ağır psikolojik, biyolojik, ekonomik ve sosyal zorluklarla baş başa kalmaktadırlar. TUİK verilerine göre ülkemizde profesyonel spor yapan bireylerin, çok düşük sayıda olmakla birlikte sportif anlamda yeterlilikleri tartışılabilir düzeydedir. Çünkü sporun hem toplum tarafından kabul görmesinin hem de devlet tarafından büyük bütçeler ile desteklenen bir alan haline gelmesinin tarihi çok eski değildir. Ebeveynlerin çocuklarını spora yönlendirmeleri çağa uygun olarak yeni yeni şekillenmektedir. Peki, spora teşvik çalışmaları devam ederken sporu elit düzeyde yapan insanlar kariyer sonrası dönemde yani emeklilik süreçlerini nasıl planlamaktadırlar? Bu çalışmanın amacı; sporcuların profesyonel olarak sürdürdükleri spor hayatlarına son verme planlarını, söz konusu süreçte ve emeklilik döneminde yaşamlarını şekillendirdiklerini ortaya koymaktır. Çalışmanın sonucu olarak, sporcuların sporu bırakma öncesi, sporu bırakma süreci ve sonrasında oldukça zor bir süreç geçirdikleri ve emeklilik sonrası hayatlarını düzenlemekte yardıma ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu dönemde sporcuların ne türde ve ne düzeyde yardıma ihtiyaçları vardır ve neler yapılmalıdır?