Işıl Demir

Geliş Tarihi: 16 Haziran 2017 | Kabul Tarihi: 7 Aralık 2017

Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2017

doi: 10.24876/senex.2017.4

Künye: Demir, I., (2017). Mizah Dergilerinde Yaş Ayrımcılığının Yeniden Üretimi. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 1, s.57-75.

Özet

Çalışmada yaş ayrımcılığı kapsamında her yaştan insanın takip ettiği mizah dergilerinde yaşlıların temsili üzerine odaklanılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın amacı egemen ideoloji ekseninde yaşlılarla ilgili hegemonik söylemin mizah yoluyla yeniden üretimini ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmanın örneklemi olarak kamuoyunda belli bir dağıtım ve erişim alanına sahip mizah dergilerinden Penguen ve Uykusuz dergileri seçilmiş, bu dergilerin satış rakamlarının en fazla olduğu 2015 (Demir, 2016, 9) yılında yaşlılarla ilgili çıkan karikatürlerden 8’i semptomatik olarak belirlenerek incelenmiştir. Karikatürler, Roland Barthes’ın göstergebilim yöntemine uygun olarak düz anlam, yan anlam ve mit bağlamında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda medyada ötekiler için alternatif bir alan olarak görülen mizah dergilerinde yaşlılara yönelik yaş ayrımcılığının olduğu ortaya çıkmıştır.