Tahsin Yılmaz

Geliş Tarihi: 7 Kasım 2017 | Kabul Tarihi: 7 Aralık 2017

Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2017

doi: 10.24876/senex.2017.6

Yılmaz, T., (2017). Yaş Dostu Bitkisel Tasarım. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 1, s.76-82.

Özet

Planlama geleceği kurma eylemidir ve dolayısı ile geleceğin bilimsel veriler kullanılarak hayal edilebilmesi ile ilgilidir. Herhangi bir planlama çalışmasında geleceği kurgularken kullanılacak en temel bileşenlerden bir tanesi nüfus verisidir. Her planlama bir nüfus tahmini ile başlar. Başarılı bir nüfus tahmini, nüfus büyüklüğü yanında nüfus yapısını ve meydana gelebilecek olası değişiklikleri de öngörmelidir. Aksi halde diğer bütün bileşenler doğru kurgulansa bile başarılı bir planlamaya ulaşmak mümkün olmayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü, OECD, Dünya Ekonomik Forumu gibi kuruluşların raporlarında dünyanın yaşlılık olgusu ile karşı karşıya olduğu ve yakın gelecekte yaşlanmanın temel meselelerden bir tanesi olacağı belirtilmektedir. Dünya bu değişime hazırlıklı olmalıdır. Nüfusta yaşanan bu dönüşümün toplumsal birçok konuda değişime yol açması beklenmektedir. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam vb alanlarda yeni model önerilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu alanlardan bir tanesi de toplumun ortak kullandığı ve temel ihtiyaçlarına cevap verebilen yeşil alanlardır.Yeşil alanların temel öğesi bitkiler ve bitkisel tasarımdır. Bitkiler sahip oldukları çeşitlilik ile tasarımda gerek estetik açıdan gerekse fonksiyonel olarak çok fazla sayıda seçenek sunmaktadır. Bununla birlikte hatalı tür seçimi ve uygulamalar nedeni ile bitkilerden kaynaklı çeşitli kısıtlamalar ve zararlanmalar olabileceği de bilinmektedir. Özünde zaten birçok seçenek barındıran bitkisel tasarım, bir de yaşlılık bileşeni eklendiğinde daha da dikkatli ele alınması gereken bir konu haline gelmektedir. Nüfusta yaşanacak olası değişimler kamusal alanlarda ve huzurevi, bakımevi bahçelerinde özel bir bitkisel tasarıma yönelmeyi gerektirmektedir. Bu çalışma yaşlanma olgusu çerçevesinde tür seçiminden uygulama şekillerine kadar yaş dostu bitkisel tasarım konusunu irdelemektedir. Çalışma sonunda yaş dostu bir tasarıma erişebilmek için gerekli öneriler ortaya konulmuştur.