Deniz Pamuk

Geliş Tarihi: 28 Nisan 2017 | Kabul Tarihi: 17 Eylül 2018

Online Yayın Tarihi: 13 Kasım 2018

doi: 10.24876/senex.2018.10

Künye: Pamuk, D., (2018). Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti ve Yaşı Oluşturma. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 2, s. 1-11.

Özet
Yaş ve toplumsal cinsiyetin oluşumu sürekli olup, zaman, mekan ve en önemlisi dahil olunan kültüre göre değişiklik gösterebilmektedir. Yaş; tıpkı toplumsal cinsiyet kavramı gibi, toplum içerisinde bireylerin bir gruba dahil olup olmayacağını ve dahil olduğu grup içerisinde hem uyması gereken kuralları hem de deneyimlerini belirleyen bir unsurdur. Nasıl ki, toplumsal cinsiyet, yaşamın her aşamasında, ve her koşulda yeniden üretiliyorsa, yaş da yalnız bireyler tarafından değil, bireyin etrafını saran toplum tarafından her adımda yeniden inşa edilmektedir. Üstelik, hem toplumsal cinsiyetin hem de yaşın bu yeniden inşa süreçleri, birbirlerinden bağımsız değildir. Bireylerin deneyimleri ve fikirleri, söz konusu iki kategorinin etkileşimi neticesinde şekillenmektedir. Bu çalışmada; her iki kavramın benzerlikleri, etkileşimi ve birbirlerinin yeniden üretimindeki rollerini, yaşamın erken dönemlerinden itibaren deneyimlenen süreçler olarak incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyeti oluşturma ve yaşı oluşturma kavramlarından söz edilmiş ve ikisi arasındaki etkileşim çeşitli çalışmalarla örneklendirilmiştir.