Makale Gönderimi

YAYIN İLKELERİ

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’ne aşağıdaki başlıklardaki yazılar gönderilebilir.

*Belirtilen kelime sınırları özet, yazının ana metni ve kaynakçayı kapsamaktadır. Yazı içinde yer alan tablolar ve şekiller 5 sayfayı aşmamalıdır.

1. Araştırma Makaleleri

Araştırma makaleleri en fazla 6000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır. Tablolar ve şekiller 5 sayfayı aşmamalıdır. Metinler Arka Plan, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıkları ile bölümlere ayrılır. İçeriği belirtmek amacıyla alt başlıklar kullanılabilir.

2. Sahadan Notlar

Sahadan notlar, araştırma makaleleri kadar uzun olmayan, ancak kalitede eşdeğer olan önemli ve yenilikçi metinlerdir. Yazılar en fazla 3000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır.

3. Teorik Müdahaleler

Teorik müdahaleler başlığı altındaki yazılar, güncel bir mesele etrafında bir argümanı derli toplu biçimde sunan tartışmalardan oluşmalıdır. Yazılar en fazla 6000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır.

 

MAKALE KABULÜ HAKKINDA BİLGİLER

Lisanslar ve Telif Hakkı   

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nde, yazarların, dergiye özel bir lisans vermesi yayın şartıdır. Bu lisans, üçüncü şahısların makaleleri çoğaltma taleplerinin etkin ve tutarlı bir şekilde denetlenebilmesini ve ayrıca makalenin olabildiğince yaygın olmasına olanak sağlar. Lisans sözleşmesinin bir parçası olarak, yazarlar, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’ni orijinal yayın yeri olarak belirterek, kendi materyallerini diğer yayınlarda kullanabilir.

Yayınlanmak üzere bir yazı göndererek, sorumlu yazar olduğunuzu ve Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin sizinle makale süreci hakkında iletişim kurmak amacıyla e-posta adresinizi kullanabileceğini onaylamış olursunuz. Makalelerin içeriği yazarların görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Açık erişimi benimseyen Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak) yayınlanan bir dergidir. Bağımsız kör değerlendirme süreci tamamlanan yazılar web sitesinde yayınlanır. Yıl boyunca yayımlanan makalelerle Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanmış olur.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi içinde yayımlanan tüm yazılar kamu kullanımına açıktır; serbestçe, ücretsiz biçimde, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın okunabilir, kaynak gösterilmesi şartıyla indirilebilir, dağıtılabilir ve kullanılabilir.