Son Sayı

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi
Sayı 2 – Aralık 2018

1. Yaşlanma Çalışmalarında Geleceğe Bakmak
Özgür Arun

2. Future Living Arrangement Preferences of Middle-Aged Individuals in Turkey
Sutay Yavuz

3. Türkiye’de Yaşlı Göçünün Büyüklüğünün ve Yönünün Değişimi
İsmet Koç & Melike Saraç

4. Aktif Yaşlılık ve Yerel Yönetim Uygulamaları: İstanbul Örneği
Hamza Kurtkapan

5. Notes from the Field: Anthropological Observations on Vietnamese Elderly, Questions to be Asked and Gerontology-Related Research in Vietnam
Ulaş Başar Gezgin

6. Al (m) anya : “Tatlı Vatan”? Emekli Göçü ve Yerel Etkileri
Sezgi Durgun

7.  Yaş ve Toplumsal Cinsiyetin Kesişimselliği: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma ve Yaşı Oluşturma
Deniz Pamuk

8. Growing Old in the Middles Ages – “ Winter Clothes us in Shadow and Pain
Özge Bozkurtoğlu Özcan